Konto bankowe nr: 62 1090 0088 0000 0001 4389 6559

Prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko prenumeratora oraz adres.